Service på varmepumper

Dersom du opplever at din varmepumpe avgir unormalt mye støy eller har redusert virkningsgrad, er det på tide å utføre service på varmepumpen. Regelmessig service av varmepumpesystemer gir mindre slitasje og mer effektiv drift, slik at du kan få maksimalt ut av din varmepumpe året rundt.

Viktige sjekkpunkter ved service på varmepumper

Norsk Varmepumpeforening har laget en liste over sjekkpunkter som skal gjennomgås ved service på luft/luft-varmepumper:

  • Rengjøring av innedel, rensing av register (varmeveksler). Rensing av finfilter og eventuelt bytte av mikro/kullfilter.
  • Teste ytelsen, måle avgitt effekt fra varmepumpen.
  • Kontrollmåling av spenning, strøm og jord.
  • Bytte batterier i fjernkontrollen. Kontroll av alle funksjoner.
  • Kontrollere festing av alle kabler mellom inne- og utedel samt tilførsel.
  • Kontrollere kondensvannslangen.
  • Lekkasjekontroll av anlegget og kontroll av at det er tilstrekkelig med arbeidsmedium på anlegget.
  • Visuell sjekk av varmepumpeanlegget.
  • Lese av feilkoder.

Service av sertifisert tekniker

Ved kjøp av varmepumpe, er det viktig at installasjonen utføres av godkjent montør. Det samme gjelder ved service av ditt anlegg. Ved service som innebærer inngrep i anlegget, er det lovpålagt at vedkommende som utfører vedlikeholdsarbeidet er F-gass sertifisert.

Overlater du service av ditt varmepumpesystem til oss, kan du være sikker på at arbeidet utføres av kvalifisert tekniker som innehar alle nødvendige sertifiseringer.

Hvor ofte trenger jeg service på varmepumpen?

For å sørge for at din varmepumpe har god ytelse og lang levetid, er det viktig å utføre regelmessig vedlikehold. Vi anbefaler at service utføres annethvert år, og gjerne før fyringssesongen starter.

Ved å følge de anbefalinger for vedlikehold som gjelder for din varmepumpe, kan potensielle problemer utbedres og repareres tidlig. I forhold til omfattende reparasjon eller erstatning av varmepumpe, er det mye penger å spare ved å utføre regelmessig vedlikehold.

 

Kontakt oss angående service på din varmepumpe.